Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 
Godina: XXVIII
Broj: 12
Petak, 21. lipnja 2024. godine
OPĆINSKI NAČELNIK 
1. Ponovljeni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tučepi 
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 

Godina: XXVIII
Broj: 11
Ponedjeljak, 10 lipnja  2024. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka  o dodjeli Nagrade Općine Tučepi za životno djelo u 2024. godini posthumno Ivu Viskoviću
2. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Tučepi u 2024. godini izv.prof.dr.sc. Ivani Visković
3. Odluka o dodjeli Plakete Općine Tučepi u 2024. godini Toniju Šariću
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 
Godina: XXVIII
Broj: 10
Utorak, 28. svibnja 2024. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o dodjeli dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Tučepi za razdoblje od 2024. do 2028. godine po provedenom javnom natječaju
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 
Godina: XXVIII
Broj: 9
Četvrtak, 25.travnja 2024. godine
OPĆINSKI NAČELNIK 
1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Srida Sela
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 
Godina: XXVIII
Broj: 8
Srijeda, 23.travnja 2024. godine
OPĆINSKI NAČELNIK 
1. Odluka da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 i s tim u vezi Izmjene i dopuneProstornog plana uređenja Općine Tučepi nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 
Godina: XXVIII
Broj: 7
Srijeda, 27.ožujka 2024. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tučepi
OPĆINSKI NAČELNIK 
1. Izmjene i dopune Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 
Godina: XXVIII
Broj: 6
Petak, 15.ožujak  2024. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 
Godina: XXVIII
Broj: 5
Ponedjeljak, 4.ožujak  2024. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 Str. 2
2. Plan upravljanja pomorskim dobom na području Općine Tučepi za razdoblje 2024. do 2028. godine.  Str. 4
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 
Godina: XXVIII
Broj: 4
Petak, 1.ožujak  2024. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluku o donošenjuGodišnjegizvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Tučepi za 2023. Godinu   Str.2
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVIII.
Broj: 3/24
Srijeda, 14. veljače 2024. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Provedbenog programa Općine Tučepi za razdoblje od 2022. do 2025. godine
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVIII.
Broj: 2/24
Ponedjeljak, 12. veljače 2024. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1.Preventivno – operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru općine tučepi za 2024. godinu
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVIII.
Broj: 1/24
Petak, 2.veljače 2024. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi u 2024. godini
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 12/23
Srijeda, 20.prosinca 2023. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Izvješće Mandatne komisije Str. 2
2. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Tučepi Str.3
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim porezima Općine Tučepi Str. 4
4. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Str. 5
5. Proračun Općine Tučepi za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu Str. 6
6. Odluka o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Tučepi za 2024. godinu Str. 56
7. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tučepi za 2024. godinu Str. 58
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi Str. 60
9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tučepi s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Str. 64
10.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za 2022. godinu Str. 66
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 11/23
Srijeda, 6.prosinca2023. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. I. izmjene i dopune proračuna Općine Tučepi za 2023. Godinu Str.2
2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Str.27
3. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu Str.28

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 10/23
Četvrtak, 30. studenog 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za 2024. godinu Str. 2

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 9/23
Četvrtak, 26. listopada 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka o osnovici plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 8/23
Četvrtak, 12. listopada 2023. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2023. Godinu Str.2
2. Odluka o određivanju plaće i drugih prava općinskog načelnika

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 7/23
Utorak, 12. rujna 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 i s time u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 6/23
Petak, 2. lipnja 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Zaključak o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkinga, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate te visini dnevne karte. Str. 2
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 5/23
Utorak, 25. svibnja 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. Godinu (2)
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 4/23
Utorak, 2. svibnja 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

2. Dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 3
Petak, 21. travanj 2023.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. PREVENTIVNO – OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU OPĆINE TUČEPI ZA 2023. GODINU

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 2/23
Utorak, 28. ožujka 2023. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi Str. 2
2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Luke Tučepi Str. 5
3. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Tučepi Str. 10
4. Odluka o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz
proračuna Općine Tučepi za 2023. Godinu Str. 21
5. Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Tučepi Str. 23
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Tučepi i njenom
pravnom statusu Str. 27
7. Odluka o promjeni naziva ulice na području Općine Tučepi Str. 28
8. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja Str. 29
9. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Str. 33
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022.
godine Str. 50
11. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tučepi Str. 51

Glasnik Općine Tučepi
Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII
Broj: 1
Ponedjeljak, 23.siječnja 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Tučepi u 2023. godini Str. 2
2. Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Tučepi za 2023. godinu Str. 4

 

 

Arhiva glasnika 2009. - 2022. godine 

 

(Za čitanje morate imati instaliran Adobe Reader ili Foxit reader )
Ako ga nemate možete ga skinuti sa stranica http://get.adobe.com/reader/