Kalendar 2017.

Obavijest - otpad

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) Općina Tučepi izvješćuje javnost o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.  
Molimo sve građane koji uoče postojanje odbačenog otpada na nelegalnim odlagalištima na području Općine Tučepi da o istom obavijeste Komunalno redarstvo Općine Tučepi, i to putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon: 623-585.
Obavijest o nepropisno odloženom otpadu obavezno mora sadržavati točnu lokaciju na kojoj se odbačeni otpad nalazi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE TUČEPI
Komunalno redarstvo

Objava

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
Jedinstveni upravni odjel Klasa:023-05/16-01/11 Ur.broj:2147/06-03-16-01 Tučepi, 05. listopad 2016.
Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) te članaka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine i
o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine
1. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid će se izložiti Nacrt Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: PUR) i Strateška studija utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi, i to u prostorijama Općine Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi.
2. Javni uvid trajat će od 17. listopada 2016. godine do 17. studenog 2016. godine, a Nacrt PUR-a Općine Tučepi i Stratešku studiju utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi može se pogledati svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati.
3. Nacrt PUR-a Općine Tučepi i Strateška studija utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Općine Tučepi: www.tucepi.hr .
4. Javno izlaganje održat će se 04. studenog 2016. godine (petak) u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tučepi, Kraj 46, 21325 Tučepi.
5. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi, i to davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Nacrt PUR-a Općine Tučepi i Stratešku studiju utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi. Isti se mogu dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se do isteka javnog uvida (17. studenog 2016. godine) mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Tučepi, Kraj 39a, Tučepi, ili putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
PROČELNIK Marijan Mravičić, dipl. iur.

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Strateški razvojni program

 

Kalendar 2016.

Rajka Ševelj - Čežnja

Rajka Ševelj
Nove pjesme Rajke Ševelj

Kalendar Tučepi 2015.

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka