Kalendar 2017.

Obavijest - otpad

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) Općina Tučepi izvješćuje javnost o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.  
Molimo sve građane koji uoče postojanje odbačenog otpada na nelegalnim odlagalištima na području Općine Tučepi da o istom obavijeste Komunalno redarstvo Općine Tučepi, i to putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon: 623-585.
Obavijest o nepropisno odloženom otpadu obavezno mora sadržavati točnu lokaciju na kojoj se odbačeni otpad nalazi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE TUČEPI
Komunalno redarstvo

Poziv 25. godišnjica stradanja Vukovara

OŠ Tučepi i Općina Tučepi pozivaju Vas
na oblilježavanje 25. godišnjice stradanja u Vukovaru i Škabrnji
18. 11. (petak)  2016.

u 15.30 sati polaganje vjenca na groblju Male gospe

u 16 sati program sjećanja „Boje ranjenog grada“ - pokraj fontane na Lučici

u 18 sati sveta misa u crkvi sv. Nikole Tavelića

Objava

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
Jedinstveni upravni odjel Klasa:023-05/16-01/11 Ur.broj:2147/06-03-16-01 Tučepi, 05. listopad 2016.
Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) te članaka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine i
o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine
1. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid će se izložiti Nacrt Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: PUR) i Strateška studija utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi, i to u prostorijama Općine Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi.
2. Javni uvid trajat će od 17. listopada 2016. godine do 17. studenog 2016. godine, a Nacrt PUR-a Općine Tučepi i Stratešku studiju utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi može se pogledati svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati.
3. Nacrt PUR-a Općine Tučepi i Strateška studija utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Općine Tučepi: www.tucepi.hr .
4. Javno izlaganje održat će se 04. studenog 2016. godine (petak) u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tučepi, Kraj 46, 21325 Tučepi.
5. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi, i to davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Nacrt PUR-a Općine Tučepi i Stratešku studiju utjecaja na okoliš PUR-a Općine Tučepi. Isti se mogu dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se do isteka javnog uvida (17. studenog 2016. godine) mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Tučepi, Kraj 39a, Tučepi, ili putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
PROČELNIK Marijan Mravičić, dipl. iur.

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Strateški razvojni program

 

Natječaj za financiranje programa javnih potreba

Natječaj za financiranje programa  javnih  potreba na području Općine Tučepi za 2017. godinu

 I.
Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, zajednice i klubovi koje su registrirane i djeluju na području Općine Tučepi.

                                                                II.
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Tučepi jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Tučepi
U program javnih potreba Općine Tučepi za 2017.godinu uvrstit će se programi:
- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- redovna djelatnost ustanova i udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- knjižnična djelatnost
- muzejsko-galerijska djelatnost
- nova medijska kultura

                                                                  III.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Tučepi.

                                                                  IV.
U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Tučepi.
Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi.

                                                                   V.
Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.

                                                                   VI.
Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Tučepi dužni su uz prijavnice, dostaviti u roku navedenom u članku VII. ovog  natječaja i  polugodišnje financijsko izvješće za 2016.godinu

                                                                  VII.
Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 14. listopada 2016. godine na adresu:
OPĆINA TUČEPI,Jedinstveni upravni odjel,Kraj 39 A,21325 Tučepi
Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Tučepi za 2017.godinu.
 
   
OPĆINA TUČEPI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROČELNIK Marijan Mravičić dipl.iur.                                                    

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka