Poziv 6. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/18-01/09
Ur.broj: 2147/06-01-18-01

Tučepi, 18. travnja 2018. godine 

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi broj 4/09 i 01/13) pozivam Vas na
6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tučepi
koja će se održati u prostorijama Općinske vijećnice dana 23. travnja 2018. godine / ponedjeljak / sa početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                    D N E V N I  R E D

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2.    Postavljanje pitanja vijećnika
3.    Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za razdoblje 2017. - 2020. godina
4.    Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Tučepi – Revizija 1 i Plana zaštite od požara Općine Tučepi
5.    Preventivno – operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Tučepi za 2018. godinu
6.    Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tučepi za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
7.    Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi
8.    Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina – piljenja i higijenskog čišćenja stabala na području Općine Tučepi
9.    Prijedlog – preporuke Povjerenstva za upravljanje i uređenje javnih površina Općine Tučepi
10.    Mišljenje o inicijativi „Punta Zlatarac Tučepi“ d.o.o. za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Tučepi i k.o. Kotišina
11.    Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelu čest.zem. 7022/5 k.o. Tučepi
12.    Podnesci    

Predsjednik Općinskog vijeća   Marin Brbić

Javni poziv - podizanje kvalitete turističke ponude

Javni poziv

Program

Obavijest o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije koji je objavljen na županijskim mrežnim stranicama www.dalmacija.hr pod rubrikom Natječaji.

Bespovratna sredstva su namijenjena:

- Fizičkim osobama- privatnim iznajmljivačima s područja Splitsko-dalmatinske županije kao i

- Fizičkim osobama- budućim privatnim iznajmljivačima s područja zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.

Molim da obavijest o Javnom pozivu izvjesite na gradskim/općinskim oglasnim pločama te sve zainteresirane upoznate s uvjetima Natječaja.

Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku i mrežnim stranicama Županije zaključno s datumom 26.03.2018.

Josip Visković - Sjećanja s robije

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka