Josip Visković - Sjećanja s robije

NATJEČAJ za financiranje programa javnih potreba na području Općine Tučepi za 2018. godinu

 I.
Pravo sudjelovanja na ovom  Natječaju imaju udruge registrirane i djeluju na području Općine Tučepi.

                                                                II.
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Tučepi jesu djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od  interesa za Općinu Tučepi
U program javnih potreba Općine Tučepi za 2018.godinu uvrstit će se programi:
- športskih udruga
- udruga mladih
- gospodarskih udruga
- braniteljskih udruga
- udruga u kulturi
- kulturno umjetnički amaterizam
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost
- poticanje likovnog stvaralaštva
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- časopisi i književne manifestacije
- nova medijska kultura

                                                                  III.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Tučepi.

                                                                  IV.
U obrazloženju prijedloga predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Tučepi.
Predlagatelj može pripremiti više programa, ali svaki program mora biti prijavljen na zasebnoj prijavnici koju mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi.

                                                                   V.
Udruge su dužne priložiti izvadak iz Registra udruga ne stariji od tri mjeseca.

                                                                   VI.
Svi dosadašnji korisnici proračunskih sredstava Općine Tučepi dužni su uz prijavnice, dostaviti u roku navedenom u točki VII. ovog  natječaja i  polugodišnje financijsko izvješće za 2017.godinu

                                                                  VII.
Prijedloge Programa u navedenim područjima pripremljene u skladu sa sadržajem ovog natječaja treba dostaviti najkasnije do 20. studenog 2017. godine na adresu:
OPĆINA TUČEPI, Jedinstveni upravni odjel,Kraj 39 A, 21325 Tučepi
Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se ni razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba na području Općine Tučepi za 2018.godinu.
 
   
OPĆINA TUČEPI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROČELNIK Marijan Mravičić dipl.iur.    

Sufinanciranje Splitsko-Dalmatinske županije

 

sufinancirala je sanaciju obalne šetnice s iznosom od 140.000,00 kn i izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka s iznosom od 100.000,00 kn.

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka