Josip Visković - Sjećanja s robije

Sufinanciranje Splitsko-Dalmatinske županije

 

sufinancirala je sanaciju obalne šetnice s iznosom od 140.000,00 kn i izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje obalnog pojasa od marine do Gospina potoka s iznosom od 100.000,00 kn.

Poziv - dokumentacija za nadmetanje opskrba rlektričnom energijom

 

Naručitelj  provodi  postupak nabave za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, te 500.000,00 kn za radove bez PDV –a  sukladno članku 12. st. 1.. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  (tzv. Jednostavnu nabavu) za koju naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan ZJN.

Ovim putem upućujemo Vam Poziv za dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

Dokumentacija +Troškovnik

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka